Sfairadora

Editor obrázku

V současné verzi Sfairadory nemá „editor obrázku“ jinou funkci, než že umožňuje zobrazovat data typu Obrázek (Bitmap), okopírovat obrázek a načíst obrázek ze souboru. Žádné další funkce pro vlastní úpravy obrázku nemá – nepovažovali jsme za nutné dublovat funkce specializovaných editorů. Smyslem editoru obrázků je umožnit ukládat v dokumentech Sfairadory obrázky.
Obrázek se do editoru obrázku načte ze souboru pomocí příkazu nabídky Vložit|Obrázek. Druhou možností je okopírovat obrázek do editoru přes schránku z grafického programu mimo Sfairadoru. Přes schránku lze rovněž okopírovat obrázek z editoru obrázků do editoru formátovaného textu nebo do editoru mimo Sfairadoru.