Sfairadora

Editor ikony

Pro zadání ikony je především třeba zadat její rozměr v pixelech. Dále je třeba zadat jeden nebo dva obrázky, ze kterých ikona sestává. Druhý (alternativní) obrázek se vykresluje v případech, kdy je ikona na tlačítku, záhlaví tabulky a pod. a ovládací prvek, na kterém je vykreslena, je stisknut myší. Pokud je zadán pouze jeden obrázek, stisknutím tlačítka se ikona nemění.
Obrázek lze zadat dvojím způsobem: buď jako bitovou mapu nebo ze souboru. Pokud je vybrána možnost bitová mapa, je zobrazen editor obrázku, kam lze vložit požadovaný obrázek. (Stejně jako u editoru obrázku zde nelze obrázek editovat, pouze vložit ze schránky nebo načíst ze souboru). V případě výběru ze souboru musí být zadán název souboru s ikonou (soubor s koncovkou .ico). Pokud je zadán obrázek jiných rozměrů, než je výše nastavená velikost ikony, bude při vykreslování velikost obrázku přizpůsobena nastavené velikost (tj. zadaný obrázek bude zvětšen či zmenšen). Pod informacemi o zadaném obrázku je vykreslen jeho náhled.
Pokud editor ikony upravuje nepovinnou datovou položku, je vedle políček pro zadání velikosti zobrazeno tlačítko s červeným křížkem, kterým lze ikonu odstranit.
Pokud editor upravuje momentálně nepřítomnou datovou položku, obsahuje pouze tlačítko Vytvořit ikonu.