Sfairadora

Editor funkce

Editor funkce slouží k zadávání funkcí (výrazů) v jazyce Enki, případně šablon v jazyce Enkidu. Editor funkce má v záhlaví výběrové políčko pro určení (programovacího) jazyka. Jazyk Enkidu je dostupný pouze v případě, že je přípustný typ výsledku Rich_text, protože výstupní šablona umožňuje vytvářet pouze formátované texty.
Pokud jsou parametry a typ výsledku pevně určeny účelem funkce, jsou pod políčkem pro výběr jazyka pouze zobrazeny informace o názvech a typech parametrů a typu výsledku. Pokud jsou výsledek i parametry libovolné (jako v sekci dokumentu Definice – funkce), je zde tabulka, do které lze zadat seznam parametrů a určit typ výsledku. Vlastní editace funkce se provádí pomocí textového editoru v případě jazyka Enki, resp. pomocí editoru formátovaného textu v případě jazyka Enkidu.

Seznam parametrů

Seznam parametrů je tabulka obsahující následující sloupce:
Sloupec
Popis
Název
Název parametru. Musí jít o Identifikátor.
Datový typ
Výběr datového typu parametru. Viz editor datového typu.
Detaily typu
Další informace pro některé datové typy (viz popis k předchozí položce a editor datového typu).
Konstantní
Pokud je parametr předán referencí, nelze měnit hodnotu datové položky, na kterou reference odkazuje.
Referencí
Parametr je předán referencí, spíše než hodnotou.
Nestriktní
Místo hodnoty deklarovaného typu lze předat i hodnotu typu Error (tj. jde o nestriktní parametr).

Výsledek

Pro určení typu výsledku slouží následující položky:
Položka
Popis
Konstantní
Pokud je výsledek předán referencí, nelze skrze výslednou referenci měnit hodnotu datové položky identifikované referencí.
Referencí
Výsledek je předán referencí, spíše než hodnotou.
Datový typ
Výběr datového typu parametru. Viz editor datového typu.

Nabídka Vložit

Během editace vlastní funkce (resp. šablony) je neustále v nabídce Vložit k dispozici seznam všech konstrukcí jazyka, funkcí, typů a konstant. Kromě toho, pod položkou Vložit|Data je seznam výběru všech datový položek, které jsou funkci při vyhodnocování dostupné.