Sfairadora

Editor barvy

Tento editor slouží k zobrazení a výběru barvy (typ Color). V základním zobrazení jde o políčko, kde je vlevo čtvereček se vzorkem barvy následovaný kódem barvy ve formátu užívaným v HTML, tedy ve formátu #RRGGBB, kde RR je intenzita červené složky barvy, GG je intenzita zelené složky a BB modré složky. Intenzity složek se zadávají dvěma číslicemi v šestnáctkové soustavě (tj. v rozmezí 00FF). Barvu lze zadat přímou úpravou tohoto kódu.
Pohodlnější způsob zadání barvy je její výběr v okně zobrazeném tlačítkem se šipkou vpravo od políčka. V okně lze názorně vybrat myší odstín a sytost barvy ve čtverci vlevo a jas ve sloupci vpravo od něj. Pozor: pokud je výchozí barva černá nebo bílá, samotná změna odstínu se v barvě neprojeví, protože při minimálním a maximálním jasu vychází všechny odstíny jako černé resp. bílé. Je tedy třeba nejprve nastavit požadovaný jas.
Aktuální hodnoty složek červené, zelené a modré (barevný model RGB) a odstínu, sytosti a jasu (barevný model HSI) jsou zobrazovány dole v okně a lze je rovněž přímo upravovat. Napravo od nich je znovu kód barvy ve formátu HTML. Nad ním je vzorek právě vybrané barvy.
Pokud editor barvy upravuje nepovinnou datovou položku, je vpravo od vzorku barvy zobrazeno tlačítko s červeným křížkem, které umožňuje barvu odstranit.
V pravé horní části je blok tlačítek, které umožňují přímo vybrat některé základní barvy.