Sfairadora

  • Referenční příručka

Vestavěné souborové manipulátory

Ve všeobecnosti slouží souborové manipulátory k otvírání souborů jiných než jsou standardní soubory Sfairadory. Standardně Sfairadora obsahuje souborový manipulátor pro běžný text (soubory s koncovkou *.txt) a pro formátovaný text ve formátu rich text format (soubory s koncovkou *.rtf). Tak je umožněno otvírat soubory těchto typů běžným způsobem z nabídky Soubor|Otevřít, případně vytvořit nový soubor tohoto typu pomocí nabídky Soubor|Nový.
Vestavěné souborové manipulátory se nijak neliší od těch vytvořených uživatelem. Uživatel může v případě potřeby i podle potřeba upravit vestavěné souborové manipulátory.