Sfairadora

Prostředí programu

V následujícím oddíle je popsáno ovládání programu Sfairadora a základní pojmy, kterým je třeba rozumět, aby mohl být program efektivně užíván.

Přehled

o
Nabídka
o
Okno
o
Tabulka
o
o
o
Najít

Viz též