Sfairadora

  • Referenční příručka

Value_selector_def

Definiční objekt výběr hodnoty.
Typ složky
Název složky
Popis
Bool|Enki
multicolumn
Pokud se seznam hodnot nevejde do okna, zalomí se do více sloupců.
border
Šířka okraje okolo seznamu hodnot.
Text|Enki optional
data_getter
Načítací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Text|Enki optional
data_setter
Ukládací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Atom|Enki
data_id
Název dat.
Dref|Enki
data_ref
Reference dat.
default_value
Hodnota použitá pro zrušení výběru. Pokud není zadána, nelze výběr vypnout.
Seq(Selector_item_info)
(viz níže)
items
Seznam položek výběru.

Selector_item_info

Typ složky
Název složky
Popis
Icon|Enki optional
menu_icon
Ikona zobrazovaná místo značky výběru v seznamu možných hodnot
Rich_string|
Enki
menu_title
Titulek možnosti zobrazený v seznamu možných hodnot.
Icon|Enki optional
display_icon
Ikona zobrazovaná v řádkovém editoru, pokud je výběr hodnoty vložen do nabídky přidružené k řádkovému editoru.
Pokud hodnota není zadána, bere se menu_icon.
Rich_string|
Enki
display_title
Popis možnosti zobrazovaný v řádkovém editoru, pokud je výběr hodnoty vložen do nabídky přidružené k řádkovému editoru.
Pokud hodnota není zadána, bere se menu_title.
Bool|Enki
separator
Před položkou má být zobrazena oddělovací čára.
Bool|Enki
sumenu_unfolded
Pokud položka definuje podřízenou nabídku, bude iniciální rozbalená.
value
Hodnota přiřazená položce výběru. (Pokud je přítomna položka items, ignoruje se.)
Seq(položka výběru) optional
items
Prvky podřízené nabídky. Pokud je položka přítomna, jde o definici podřízené nabídky hodnot, nikoli o definici hodnoty.