Sfairadora

Top_level_struct_def

Typ položek document.type, system.view_type, document.type a system.view_type. Odpovídá prvkům sekcí dokumentu Typ dat a Typ pohledů
Typ složky
Název složky
Popis
Seq(položka) (viz níže)
items
Sekvence s prvky sekce dokumentu.
Dref
org_ref
Interní položka.

Položka

Typ složky
Název složky
Popis
String
name
Název položka. Musí jít o identifikátor.
type
Typ položky
Bool
optional
Nepovinná datová položka.