Sfairadora

Sys_doc_settings

Typ položky systémového dokumentu system.settings. Odpovídá Systémovým nastavením.
Typ složky
Název složky
Popis
code_page
Kódová stránka pro kódování znaků v dokumentu.
language
Jazyk dokumentu. Viz konstanty pro jazyky.
Seq(style) unicity: name
styles
Tabulka stylů dokumentu. Odpovídá oknu Styly formátování textu.
viz stránku page
page
Definice rozměrů stránky pro tisk textů z dokumentu.
viz stránku signs
signs
Nastavení symbolů.
Bool
auto_unit_power
Automatická oprava m2 a m3 na m2 a m3 v textových editorech.
Bool
auto_round_quote
Automatická oprava rovných uvozovek na kulaté v textových editorech.
Bool
confirm_window_cancel
Potvrzovat zrušení okna klávesou Esc.
Bool
overwrite_active
Napsání znaku na aktivním editoru přepíše jeho obsah.
Bool
smart_indent
V editoru funkcí odsazovat kurzor na novém řádku pod první nemezerový znak předchozího řádku.
Bool
smart_home
V editoru funkcí přesune klávesa Home kursor na první nemezerový znak. Pokud již na něm je, pak na začátek řádku.
Bool
virtual_space
V textovém editoru povolit umístění kurzoru i za poslední znak na řádku.
Int
recent_documents_limit
Maximální počet položek v seznamu naposledy otevřených dokumentů.