Sfairadora

  • Referenční příručka

Seq_unicity_def

Sekvence určující jednoznačnst (zákaz duplicity v prvcích) v definičním typu sekvence a odvozené sekvence. Prvkem sekvence je sjednocení (union) typů Dref a Dword. Hodnota typu Dref je reference složky prvku sekvence, jehož hodnota má být v sekvenci jednoznačná.