Sfairadora

Seq_def

Definiční typ typu kategorie sekvence.
Typ složky
Název složky
Popis
item_type
Datový typ prvků sekvence.
Bool optional
inline
Pokud je složka nastavena na TRUE, jsou prvky ukládány v paměťovém bloku sekvence, jinak v samostatném paměťovém bloku.
Složka nemusí být zadána, potom Sfairadora určí optimální způsob uložení automaticky.
Seq_filter_def optional
filter
Definice filtru sekvence.
Seq_order_def optional
order
Definice uspořádání sekvence.
Seq_unicity_def optional
unicity
Definice jednoznačnosti sekvence.
Union optional
inserter
Vkládací funkce. Pokud je položka zadána, měla by být typu Enki. Typ Enkidu nedává smysl, ostatní typy by se braly jako konstanty, což zde rovněž nedává smysl.
Viz poznámky u popisu sekvence.
Union optional
remover
Vyjímací funkce. Platí analogicky informace k vkládací funkci.
Int optional
src_id
Složka doplňkových informací analytického typu. Informace náležejí vkládací a vyjímací funkci a referencím ve filtru.
Int optional
parent_src_id
Int optional
parent_skip
Dref optional
org_ref
Interní položka.