Sfairadora

Sctl_def

Informace o zarovnávání dispelů. Viz Zarovnávání dispelů.
Typ složky
Název složky
Popis
Bool|Enki
same_size_x
Zarovnat na stejnou šířku.
Bool|Enki
same_size_y
Zarovnat na stejnou výšku.
Int|Enki
same_pos
Zarovnání pozice. Jedna z konstant pro zarovnání pozice dispelu.
Int|Enki
align_x
Vodorovné zarovnání dispelu. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER a ALIGN_RIGHT.
Int|Enki
align_y
Svislé zarovnání dispelu. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_TOP, ALIGN_CENTER a ALIGN_BOTTOM.
Seq(Atom|Enki)
tags
Seznam značek dispelů, které se mají zarovnat. Odpovídají složce tag společných vlastností dispelu.
Seq(Dref|Enki)
refs
Nyní nepoužito.
size_min
Minimální rozměry dispelu.
size_max
Maximální rozměry dispelu.