Sfairadora

Rich_text_label_def

Definiční objekt popisku formátovaného textu.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki optional
width
Šířka, na kterou se má formátovat text. Zadávaná v pixelech. Pokud není zadána, upravuje se šířka dynamicky podle toho, jak uživatel zvětšuje nebo zmenšuje okno.
Rich_text|
Enkidu|
Enki
text
Zobrazovaný text.
border
Šířka okraje okolo textu.