Sfairadora

Rich_text_editor_def

Definiční objekt editoru formátovaného textu.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki optional
frame_style
Styl rámečku. Jedna z konstant stylu rámečku. Přípustné jsou pouze hodnoty FRAME_NONE, FRAME_SIMPLE a FRAME_DEEP.
Pokud hodnota není zadána, rámeček se určuje automaticky podle umístění editoru.
Bool|Enki
immedate_edit
Po aktivaci se editor okamžitě přepne do režimu editace (tj. zobrazí se textový kurzor).
Bool|Enki
write_immediate
Průběžně ukládat editovaná text do datové položky.
border
Šířka okraje mezi obsahem editoru a jeho rámečkem.
Int|Enki
ruler_place
Umístění pravítka editoru. Jedna z konstant umístění záhlaví.
Iniciální hodnota je HP_ALWAYS_VISIBLE.
Bool|Enki
ruler_on_edit
Pravítko je zobrazeno pouze pokud je obsah editoru právě upravován (obsahuje textový kurzor).
Bool|Enki
dynamic_width
Je povoleno měnit šířku editoru. Text v editoru bude zobrazován na danou šířku.
Bool|Enki
show_page_breaks
Editor bude zobrazovat konce stránek.
Iniciální hodnota je TRUE.
Text|Enki optional
data_getter
Načítací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Text|Enki optional
data_setter
Ukládací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Data_type_def|Enki optional
data_type
Typ, který se ukládá do datové položky. Pokud není zadán, určuje se podle typu položky.
Atom|Enki
data_id
Název dat.
Dref|Enki
data_ref
Reference dat.
Atom|Enki optional
language
Pokud editor edituje funkci, lze zde zadat název programovacího jazyka (nyní má smysl pouze "Enkidu"). Podle této položky se určuje obsah nabídky Vložit a nápověda.