Sfairadora

  • Referenční příručka

Rich_table_info

Informace o aktuálním formátu tabulky, nebo její označené části.
Typ složky
Název složky
Popis
Cell_info
(viz níže)
cell_info
Informace o aktuální buňce, resp. označených buňkách tabulky.
Row_info
(viz níže)
row_info
Informace o aktuální řadě, resp. označených buňkách tabulky
Seq(Cell_separator_info)
(viz níže)
cell_separators
Pozice rozhraní buněk.
Cell_info
org_cell_info
Informace o buňce načtené z textu.
Položku nastavuje editor a neměla by se měnit.
Row_info
org_row_info
Informace o řadě načtené z textu.
Položku nastavuje editor a neměla by se měnit.
Seq(Cell_separator_info)
org_cell_separators
Informace o rozhraních buněk načtené z textu.
Položku nastavuje editor a neměla by se měnit.
Int optional
white_ruler_min
Levý okraj tabulky.
Int optional
white_ruler_max
Pravý okraj tabulky.

Cell_info

Typ složky
Název složky
Popis
Real optional
width
Šířka buňky v cm.
Int optional
align
Vertikální zarovnání buňky.
Cell_border_info
(viz níže)
border
Ohraničení buňky.
background
Pozadí buňky.
Int
width_adjustment
Změna šířky buňky.

Cell_border_info

Typ složky
Název složky
Popis
left
Levý okraj.
top
Horní okraj.
right
Pravý okraj.
bottom
Spodní okraj.
inner_vertical
Vnitřní svislý okraj. Položka má smysl, jen když je označeno více buněk vedle sebe.
inner_horizontal
Vnitřní vodorovný okraj. Položka má smysl, jen když je označeno více buněk nad sebou.
Bool
inner_vertical_present
Je nastavena položka inner_vertical.
Bool
inner_horizontal_present
Je nastavena položka inner_horizontal.

Row_info

Typ složky
Název složky
Popis
Int optional
align
Vodorovné zarovnání řady (potažmo tabulky).
Real optional
space_top
Mezera před řadou, je-li první v tabulce (tj. mezera před tabulkou).
Real optional
space_bottom
Mezera za řadou, je-li poslední v tabulce (tj. mezera za tabulkou).
Real optional
indent_left
Levé odsazení (při zarovnání doleva).
Real optional
indent_right
Pravé odsazení (při zarovnání doprava).
Int optional
spacing_mode
Režim nastavování výšky řádku (řádkování). Určuje způsob, jak se interpretuje hodnota spacing_size.
Jedna z konstant režimu řádkování.
Real optional
spacing_size
Parametr výšky řádků – viz atribut spacing_mode.
Int optional
start_new_page
Zalomit stránku před řadou.
Jedna z konstant přepínače formátů.
Int optional
no_separated_lines
Zabránit vzniku osamocených řádků při zalamování stránky v řadě.
Jedna z konstant přepínače formátů.
Int optional
keep_together
Nedělit stránku uvnitř řady.
Jedna z konstant přepínače formátů.
Int optional
keep_with_next
Nedělit stránku mezi touto řadou a následující.
Jedna z konstant přepínače formátů.
Int optional
kepp_with_previous
Nedělit stránku mezi touto řadou a předchozí.
Jedna z konstant přepínače formátů.
Int optional
table_header
Řada náleží záhlaví tabulky.
Row_border_info
(viz níže)
border
Ohraničení řady.

Row_border_info

Typ složky
Název složky
Popis
left
Levý okraj.
top
Horní okraj.
right
Pravý okraj.
bottom
Spodní okraj.
inner_vertical
Vnitřní svislý okraj. Standardní nastavení pro vnitřní hranici buněk vedle sebe.
inner_horizontal
Vnitřní vodorovný okraj. Standardní nastavení pro vnitřní hranici buněk nad sebou.

Cell_separator_info

Typ složky
Název složky
Popis
Int optional
start
Poloha separátoru.
Int
width_adjustment
Změna polohy.