Sfairadora

Rich_picture_info

Informace o aktuálním obrázku v textovém editoru.
Typ složky
Název složky
Popis
Real
width
Šířka obrázku v cm.
Real
height
Výška obrázku v cm.
Bool
keep_aspect_ratio
Má se zachovávat poměr výšky a šířky.
Real
aspect_ratio
Aktuální poměr výšky a šířky.
Real
orig_width
Původní šířka.
Real
orig_height
Původní výška.