Sfairadora

Radio_button_def

Definiční objekt výběrového tlačítka.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki optional
style
Styl tlačítka. Jedna z konstant stylu tlačítka. Hodnoty STYLE_SIMPLE a STYLE_LABEL nejsou pro výběrové tlačítko přípustné.
Bool|Enki optional
hide_title
Titulek tlačítka je skryt. Zobrazí se pouze případná ikona.
Bool|Enki
default_allowed
Je povoleno vypnutí označení výběrového tlačítka opakovaným stisknutím tlačítka, když je vybrané. Vypnutí se provede nastavením hodnoty default_value do datové položky.
Bool|Enki
no_close_volatile
Po stisknutí tlačítka není odeslán příkaz k zavření přechodného okna.
border
Šířka okraje mezi titulkem tlačítka a jeho rámečkem.
Icon|Enki optional
icon
Ikona zobrazovaná místo značky výběru.
Rich_string|
Enki optional
title
Text titulku tlačítka.
Text|Enki optional
data_getter
Načítací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Text|Enki optional
data_setter
Ukládací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Atom|Enki
data_id
Název dat.
Dref|Enki
data_ref
Reference dat.
value
Hodnota nastavená do datové položky při stisknutí tlačítka. Pokud má datová položka tuto hodnotu, je u tlačítka zobrazena značka výběru.
default_value
Hodnota použitá pro zrušení výběru tlačítka.