Sfairadora

  • Referenční příručka

Pen_union

Informace o způsobu vykreslení čáry či ohraničení úvarů kreslící funkce. Navíc k typu Pen umožňuje přímé zadání barvy souvislé čáry a přímé zadání kreslení bez čáry.
Sjednocení následujících typů:
Typ složky
Popis
Žádná čára. Útvar se vykresluje bez obrysu.
Barva souvislé čáry. (Ekvivalentní typu Pen se složkou style=PEN_SOLID a width=1).
Pen
Úplná informace o způsobu vykreslení čáry.