Sfairadora

Named_type_def

Definiční typ pojmenovaného typu včetně skalárů.
Typ složky
Název složky
Popis
String
name
Název typu.
Dref
org_ref
Interní položka.