Sfairadora

Line_editor_def

Definiční objekt řádkového editoru.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki optional
frame_style
Styl rámečku. Jedna z konstant stylu rámečku. Přípustné jsou pouze hodnoty FRAME_NONE, FRAME_SIMPLE a FRAME_DEEP.
Pokud hodnota není zadána, rámeček se určuje automaticky podle umístění řádkového editoru.
Int|Enki optional
background
Barva pozadí. Jedna z konstant pozadí dispelu.
Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky podle toho, zda lze data editovat.
Int|Enki optional
alignment
Zarovnání obsahu editoru. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER a ALIGN_RIGHT.
Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky. V úvahu se bere nastavení sloupce tabulky, pokud je editor v tabulce a typ editovaných dat.
Bool|Enki
trim_spaces
Odstraňovat mezery na začátku a konci zadaného řetězce.
Iniciální hodnota je TRUE.
Bool|Enki
no_close_volatile
Po dokončení editace neodesílat příkaz k zavření přechodného okna.
Int|Enki
write_mode
Režim zapisování editované hodnoty do datové položky. Jedna z konstant režimu zápisu hodnoty.
Iniciální hodnota je WRITE_SPIN.
Bool|Enki
tidy
Pokud je editováno číslo, oddělovat číslice po tisících a použít desetinný oddělovač definovaný v nastaveních dokumentu, v sekci Symboly..
Iniciální hodnota je TRUE.
Bool|Enki optional
raw_text
Pokud je zadána hodnota TRUE, nelze měnit formátování zadávaného řetězce.
Pokud hodnota není zadána, určí se podle typu editovaných dat.
Bool|Enki
spin_buttons
Zobrazit spinovací tlačítka.
Text|Enki
spin_expr
Výraz pro spinovací tlačítka. Viz popis u řádkového editoru.
Bool|Enki
noneditable
Editor lze aktivovat, ale nikoli přepnout do stavu editace (s textovým kurzorem).
Bool|Enki
look_for_text
Vyhledávat text k hodnotě.
Bool|Enki
enable_not_listed
Povolit nenalezenou hodnotu
border
Šířka okraje mezi obsahem editoru a jeho rámečkem.
Int|Enki optional
max_string_size
Maximální počet znaků, které lze do editoru zapsat.
Int|Enki optional
precision
Přesnost desetinných čísel.
Text|Enki optional
data_getter
Načítací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Text|Enki optional
data_setter
Ukládací funkce. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Data_type_def|Enki optional
data_type
Typ, který se ukládá do datové položky. Pokud není zadán, určuje se podle typu položky.
Atom|Enki
data_id
Název dat.
Dref|Enki
data_ref
Reference dat.