Sfairadora

Forwarded_def

Definiční typ pro typ kategorie přesměrovaná položka.
Typ složky
Název složky
Popis
Atom
data_id
Název objektu, ve kterém je datová položka, která má být cílem přesměrování.
Dref
data_ref
Reference cílové datové položka v rámci výše identifikovaného objektu.
free_type
Typ dat, která budou získána přes tuto položku. Tj. odpovídající volný typ.
Int optional
src_id
Int optional
parent_src_id
Int optional
parent_skip
Dref optional
org_ref
Interní položka.