Sfairadora

Document_state

Typ složky document.state.
Typ složky
Název složky
Popis
Bool
main_window_displayed
TRUE, pokud je zobrazeno hlavní okno dokumentu. Nastavením této hodnoty se hlavní okno zobrazí či skryje.
Bool
type_lock
Hodnota zámku typu dat. Viz popis sekce dokumentu Typ dat.
Bool const
saved
TRUE, pokud je soubor uložen. Položka je jen ke čtení. Uložit sobor lze příkazem "CMD_SAVE" – viz funkci execute_command.