Sfairadora

  • Referenční příručka

Document_output_template_def

Typ prvků sekvencí document.output_templates a system.output_templates. Odpovídá sekci dokumentu Šablony výstupů.
Typ složky
Název složky
Popis
Atom
name
Název šablony. Musí jít o identifikátor.
Enkidu
template
Vlastní šablona.