Sfairadora

Document_info

Typ položky document.info. Odpovídá sekci dokumentu Informace.
Typ složky
Název složky
Popis
String optional
title
Titulek dokumentu.
String optional
subjetct
Předmět dokumentu.
String optional
author
Autor dokumentu.
String optional
operator
Operátor, který dokument zpracoval.
Text optional
keywords
Klíčová slova.
Text optional
comment
Poznámka.
Text optional
summary
Souhrn.
Int
version_major
Hlavní číslo verze.
Int
version_minor
Vedlejší číslo verze.
Qword const
creator_serial_no
Sériové číslo instalace, na které byl dokument vytvořen (je pro čtení).
Qword const
home_serial_no
Domovské sériové číslo (jen pro čtení).