Sfairadora

Document_built_in_tool_def

Typ prvku sekvence systémového dokumentu system.built_in_tools. Definuje jeden vestavěný nástroj. Seznam nesmí být měněn. Měnit lze pouze hodnotu položek displayed a window_info.
Typ složky
Název složky
Popis
String const
name
Název nástroje. Musí jít o identifikátor.
Bool const
internal
Pokud je složka nastavena na TRUE, není definovaný nástroj uveden v nabídce Nástroje.
Bool
displayed
TRUE, pokud je nástroj zobrazen. Změnou hodnoty lze nástroj zobrazit resp. skrýt.
window_info
Informace o okně, ve kterém je nástroj zobrazen.
Atom const
guard_data_id
Identifikátor objektu obsahujícího datovou položku, která musí být přítomna, aby byl zobrazen obsah okna nástroje.
Dref const
guard_data_ref
Reference položky v rámci guard_data_id.
Dispel_def const
child
Definice ovládacích prvků nástroje.
String const
state
Interní položka.
Jsou definována následující vestavěné nástroje:
Název nástroje
Popis
char_format_tool
par_format_tool
table_format_tool
picture_format_tool
column_properties_tool
find_tool
context_help
Kontextová nápověda
users_guide
Uživatelská příručka
reference_guide
Referenční příručka
Název nástroje je rovněž použit jako název prvku sekvence system.built_in_tools, takže se například zobrazení okna pro zadávání formátu znaků provede takto:
system.built_in_tools.char_format_tool.displayed = TRUE;