Sfairadora

Disp_switch_def

Definiční objekt přepínače zobrazení.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki
value_source
Způsob získání hodnoty, podle které se zobrazení přepíná. Jedna z konstant zdroje hodnoty.
Atom|Enki optional
data_id
Pokud je value_source VS_REFERENCE_VALUE nebo VS_REFERENCE_TYPE, určuje název objektu, ve kterém je datová položka uložena.
Dref|Enki optional
data_ref
Pokud je value_source VS_REFERENCE_VALUE nebo VS_REFERENCE_TYPE, určuje referenci datové položky.
Text|Enki optional
function
Pokud je value_source VS_FUNCTION, určuje funkci pro získání rozhodné hodnoty. Pokud je zadán typ Text, jde o funkci v jazyce Enki. Pokud je zadán typ Enki, jde o funkci, která vrací zdrojový text funkce.
Int|Enki
value_interpretation
Způsob interpretace rozhodné hodnoty. Jedna z konstant interpretace hodnoty.
Int|Enki
max_recursion
Maximální hloubka rekurzivního zanoření přepínačů zobrazení s tímtéž definičním objektem.
Seq(Case_info) optional
(viz níže)
case_list
Pokud je způsob interpretace (value_interpratation) VI_CASE_LIST, obsahuje seznam přiřazení hodnot a definic dispelů.
default_child
Definice dispelu zobrazeného v případě, že se odpovídající nenajde v seznamu case_list.

Case_info

Typ složky
Název složky
Popis
value
Hodnota, které je dispel přiřazen.
child
Definice dispelu zobrazeného pro danou hodnotu.