Sfairadora

Date_time_def

Definiční typ pro typ Date_time.
Typ složky
Název složky
Popis
Int
year
Rok (letopočet).
Int
month
Měsíc (1 – leden, 2 – únor…).
Int
day
Den v měsíci (číslovány od 1).
Int
hr
Počet hodin.
Int
min
Počet minut.
Real
sec
Počet sekund.

Viz též