Sfairadora

Data_type_def

Definiční typ pro typ Data_type. Typ Data_type_def je sjednocením (union) definičních typů pro jednotlivé kategorie typů:
●
Seq_def
Součástí sjednocení je i vlastní typ Data_type, takže na místě definičního typu lze použít i definovaný typ.