Sfairadora

Cycle_def

Struktura Cycle_def slouží k definici cyklického typu. Pokud se použije tato struktura uvnitř instance typu Data_type_def, určuje, že na daném místě má být užit typ, který je definován n úrovní nad místem, kde je tato položka použita. Úroveň se bere vzhledem k instanci definovaného typu. Takže jeden prvek reference do instance typu odpovídá jedné úrovni. Rovněž mezilehlé sjednocení typů (union) přidává jednu úroveň.
Typ složky
Název složky
Popis
Int
cycle_length
Počet nadřízených úrovní, která mají tvořit cyklus.