Sfairadora

  • Referenční příručka

Coord_real

Souřadnice ve dvourozměrném prostoru. Souřadnice jsou vyjádřeny reálnými čísly.
Typ složky
Název složky
Popis
Real optional
x
Vodorovná souřadnice.
Real optional
y
Svislá souřadnice.