Sfairadora

Coord

Souřadnice ve dvourozměrném prostoru. Souřadnice jsou vyjádřeny celými čísly.
Typ složky
Název složky
Popis
Int optional
x
Vodorovná souřadnice.
Int optional
y
Svislá souřadnice.