Sfairadora

Color_def

Definiční typ pro typ Color.
Typ složky
Název složky
Popis
Byte
red
Intenzita červené složky.
Byte
green
Intenzita zelené složky.
Byte
blue
Intenzita modré složky.