Sfairadora

Button_def

Definiční objekt tlačítka.
Typ složky
Název složky
Popis
Int|Enki optional
style
Styl tlačítka. Jedna z konstant stylu tlačítka.
Int|Enki optional
alignment
Zarovnání titulku tlačítka. Jedna z konstant zarovnání. Přípustné jsou pouze hodnoty ALIGN_LEFT, ALIGN_CENTER a ALIGN_RIGHT.
Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky. V úvahu se bere nastavení sloupce tabulky, pokud je editor v tabulce a typ editovaných dat.
Bool|Enki
ellipsis
Pokud se titulek nevejde do tlačítka, ořízne se a doplní se tři tečky.
Iniciální hodnota je TRUE.
Bool|Enki
double_click
Akce tlačítka je vyvolána poklepáním myší. Běžně stisknutím.
Bool|Enki
no_close_volatile
Po provedení akce tlačítka není odeslán příkaz k zavření přechodného okna.
border
Šířka okraje mezi titulkem tlačítka a jeho rámečkem.
Bool|Enki
drag_hover
Pokud se kopírují data přetahováním myší a myš prodlí určitou dobu nad tlačítkem, provede se akce tlačítka.
Iniciální hodnota je TRUE.
Bool|Enki optional
hide_title
Titulek tlačítka je skryt. Zobrazí se pouze případná ikona.
Bool|Enki
asynchronous
Pokud je akcí tlačítka funkce, je vykonávána asynchronně – tj. funkce běží na pozadí, zatímco lze dále pracovat s programem.
Icon|Enki optional
icon
Ikona zobrazovaná na tlačítku.
Rich_string|
Enki optional
title
Text titulku tlačítka.
Atom|Enki
action
Buď jeden z příkazů zobrazení nebo hodnota "EVALUATE".
Pokud je zadána hodnota "EVALUATE", ve složce action_data je zdrojový text funkce (typ Enki), která se má při stisknutí tlačítka vyhodnotit.
action_data
Data upřesňující akci. Pro příkazy zobrazení jde o parametr příkazu. Pro hodnotu "EVALUATE" vyhodnocovaná funkce.