Sfairadora

Brush_union

Informace o „štětci“, tj. o způsobu, jakým kreslící funkce vyplňují uzavřenou oblast.
Navíc k typu Brush umožňuje přímé zadání výplně jednolitou barvou, vykreslení bez výplně a výplň vzorem s více než dvěma barvami.
Sjednocení následujících typů:
Typ složky
Popis
Útvar bez výplně (s průhlednou výplní).
Útvar vyplněný jednolitou barvou. (Ekvivalentní zadání typu Brush pouze se složkou color.)
Útvar vyplněný daným štětcem.
Útvar vyplněný rastrem určeným předaným obrázkem. Musí jít o obrázek 8×8 bodů.