Uživatelská příručka

Veřejná testovací verze

V souvislosti s podstatným vylepšením programu Delta-NEM 7 byla nyní zveřejněna jeho předběžná (testovací) verze. Tato veřejná testovací verze slouží k ověření funkčnosti programu před konečným uvedení na trh. Testovací verze má funkčnost plné verze, jsou v ní povoleny všechny oceňovací metody. Je však možné, že bude obsahovat ještě některé chyby. Budeme vděční za hlášení všech chyb a připomínek k této verzi programu.
Klíčová vylepšení v nové verzi lze nalézt v kapitole uživatelské příručky Co je nového ve verzi 7.
Zvláště bychom rádi požádali o vyzkoušení nově přidaného úložiště dokumentů, především importu starších posudků. Import ponechá původní posudky beze změny, provede pouze konverzi do nové verze a jejich okopírování do úložiště, které je typicky (pokud nezvolíte jinak) ve složce Delta-NEM pod složkou Dokumenty. Pokud by při importu došlo k nějakým problémům, informujte nás prosím o tom. Na zkoušku vytvořené úložiště lze bez problémů vymazat a začít znovu. Staré posudky zůstanou nedotčeny.
S případnými problémy, dotazy či náměty se na nás obraťte mailem info@diotima.cz nebo telefonicky: 222 727 040

Úvod

Program Delta-NEM je komplexní nástroj pro oceňování nemovitostí. Umožňuje stanovovat jak administrativní cenu, tak cenu tržní. Administrativní cenu lze určovat podle všech vyhlášek Ministerstva financí počínaje vyhláškou č. 178/1994 Sb. až po současnost. Pro stanovení tržní ceny lze použít celou škálu metod od reprodukční (s použitím agregovaných rozpočtových položek), výnosové až po porovnávací. Vzhledem k praktickému významu porovnávací metody umožňuje program Delta-NEM přístup k rozsáhlé databázi cen nemovitostí MoniT.
Návrh uživatelského prostředí programu Delta-NEM byl veden snahou o co největší přehlednost, aby byl uživatel – znalec v oboru – v maximální míře ušetřen rutinní práce a mohl se soustředit na vlastní předmět činnosti. Proto se program snaží přehledně zobrazovat všechny mezivýsledky spolu s náhledem výsledného textu ocenění, aby měl uživatel průběžnou kontrolu nad výsledkem své práce.
Kromě vlastního ocenění poskytuje program Delta-NEM i další nástroje pro usnadnění práce, jako je automatizovaná správa úložiště dokumentů, kde jsou uspořádány všechny vytvořené dokumenty. Ty jsou takto na jedné straně provázány se znaleckým deníkem a případně fakturací, na druhé straně jsou takto přístupné snadnému vyhledávání a zálohování.
Program Delta-NEM je neustále vyvíjen, přičemž aktuální verze je v rámci platné licence okamžitě k dispozici všem uživatelům.

Klíčové vlastnosti programu Delta-NEM

•
Informace z internetu přímo do posudku
o
Rozsáhlá databáze nabídkových cen MoniT
o
Informace o cenových mapách
o
Informace z Malého lexikonu obcí
o
Informace o sousednosti katastrů pro ocenění pozemků
•
Vše přehledně po ruce
o
Průběžně zobrazované mezivýsledky
o
Průběžný náhled výsledného textu
o
Přehledná osnova ocenění
o
Objekty ocenění lze přesouvat a kopírovat
o
Automatické přecenění při změně oceňovacího předpisu
o
Úložiště dokumentů – automatizovaná správa vytvořených dokumentů
▪
Vedení znaleckého deníku
▪
Sdílení úložiště pro týmovou spolupráci
▪
Kontrola úhrady znalečného
▪
Vyhledávání ve starších posudcích
▪
Zálohování