Oceňování

V této sekci jsou probrány některé komplikovanější případy ocenění a jejich řešení pomocí progremu Delta-NEM.

1. Jak ocenit byt s pozemkem?

2. Proč se u obcí nevypisuje přítomnost kanalizace, vody a plynu?

3. Jak ocenit pozemek při použití výnosové metody?

4. Jak ocenit byt více vlastníků?