Ve formuláři níže vyberte položky, které chcete koupit. Objednávku potom odešlete tlačítkem „Odeslat objednávku“ dole, kde jsou zároveň zobrazeny údaje k platbě. Po odeslání objednávky obdržíte e-mail, kde jsou všechny potřebné údaje zopakovány. Jakmile obdržíme Vaši platbu, odešleme Vám e-mailem digitální certifikát, jehož vložením do programu aktivujete objednanou licenci.

Pokud již máte licenci k programu zakoupenou a chcete ji prodloužit nebo rozšířit, použijte k tomu objednávkový formulář přímo v programu (vyvolá se z nabídky Nastavení|Koupit). Takto lze objednat i novou licenci.

Licence k programu se poskytuje na dobu jednoho roku ode dne nákupu. Během této doby má uživatel právo na bezplatné aktualizace programu včetně aktualizace při změně vyhlášky. Při následném prodlužování licence je uživateli poskytnuta sleva 15 % z ceny modulu oceňování podle vyhlášky. Sleva je poskytnuta pouze pokud prodloužená licence bezprostředně navazuje na licenci předchozí.

Licenci lze poskytnou buď na osobu – držitel licence (pouze fyzická osoba) může program instalovat na libovolném počítači, který je v jeho vlastnictví nebo na počítač – opravňuje k instalaci programu na jednom počítači. Program může užívat libovolná osoba pro vytváření posudků pro držitele licence. Pro podrobnosti viz licenční smlouvu.

Na data THU firmy RTS se nevztahuje roční licence, po zakoupení můžete data užívat časově neomezeně. Data jsou firmou RTS každoročně aktualizována, zakoupení aktualizace je na Vašem uvážení.

Produkt Jedn. cena Množství Cena
Delta-NEM, oceňování podle vyhlášky
bez DPH
Sleva 15% při přechodu od konkurečního programu
Slevu je možné poskytnou pouze jednou při prvním nákupu programu. V poznámce k objednávce uveďte z jakého programu přecházíte.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Rozšíření o tržní oceňování
Umožňuje zjištění ceny obvyklé standardními postupy - různými variantami reprodukční, porovnávací a výnosové metody ocenění.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Rozšíření o obvyklé nájemné
Zjištění tržního nájemného na základě ceny pronajímané nemovitosti ("reversní výnosová metoda").
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Rozšíření o přístup k systému MoniT
Systém MoniT obsahuje rozsáhlou databázi nabídkových cen nemovitostí pro ocenění obvyklou cenou (porovnávacím způsobem).
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Pořízení dat THU firmy RTS Brno na aktuální rok
Agregované rozpočtové položky použitelné pro určení reprodukční hodnoty stavby roztříděné podle typů staveb. Licence k užívání dat je časově neomezená, firma RTS data každoročně aktualizuje, aktuální data je možné zakoupit kdykoli.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Aktualizace dat THU firmy RTS Brno na aktuální rok
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Modul Expert
Různá rozšíření programu. Nyní obsahuje možnost uložit do souboru seznam parcel na LV získaný z katastru.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Zaslání instalačního CD na dobírku
bez DPH
Celkem
bez DPH
Fakturační údaje
Plátce DPH
Firma/organizace
Na osobu  Na počítač
 * Značí povinné položky
Údaje k platbě
Způsob platbyBankovní převod ČR
Dobírkou
Číslo účtu160355548/0300 (ČSOB)
Číslo účtu (IBAN)CZ05 0300 0000 0001 6035 5548
Kód banky (BIC)CEKOCZPP
Variabilní symbol9954246
Částka k úhradě

Licenční smlouva