Prostředí programu

Po prvním spuštění programu je otevřeno jedno okno prázdného posudku. (Při opakovaném spuštění se otevře program ve stejném stavu, jak byl ukončen, takže lze plynule pokračoval v přerušené práci). Okno posudku je rozděleno na dva panely. V levém panelu jsou přehledně zobrazeny všechny součásti posudku a lze tak mezi nimi rychle přepínat. V pravém panelu se zobrazuje ta součást, která je právě vybrána v levém panelu. Pravý panel má nahoře vždy dvě karty – Data posudku a Výstupní text. Na kartě Data posudku se zadávají údaje potřebné k vytvoření posudku pro vybranou součást, přepnutím na kartu Výstupní text se zobrazí výsledný text pro vybranou součást. Výsledný text se průběžně přepočítává, takže je vždy aktuální vzhledem k zadaným datům. Na záložce Výstupní text je kromě vlastního textu nahoře vpravo tlačítko Zobrazit v okně, jímž se výsledný text zobrazí v samostatném okně, takže ho lze sledovat zároveň se zadáváním vstupních dat. Uživatel tak má neustále přehled o tom, jak bude vypadat výsledný posudek.